By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 55     ไม่ควรปล่อยให้หนี้สูงเหมือนยุโรป ไทยควรรักษาระดับหนี้สาธารณะให้ต่ำไว้หนี้สาธารณะต่อ GDP ไทย      43%    à¸­à¸´à¸•à¸²à¸¥à¸µ   120%    à¸à¸£à¸µà¸‹      140%    à¸à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™     200%    à¸à¸£à¸±à¹ˆà¸‡à¹€à¸¨à¸ª  80%เยอรมนี  80% http://www.dailymail.co.uk/news/article-2021429/Duke-Duchess-Cambridge-settle-budget-Flybe-seats.htm http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304231204576405041750625026.html?mod=WSJAsia_hpp_LEFTTopStories