By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

Ajo njihet si piktore e poete, por ketë here Natasha Bega ka vendosur te shprehet ne tjetër gjini! Është fjala për vepra arti te realizuara ne tekstil, e konkretisht 23 te tilla te cilat ajo i ka ekspozuar ne Galerinë "Zenit". Por edhe pse ne dukje jo te zakonshme, këto copëra kane mesazhe, te paktën kështu shprehet Natasha e cila e ka quajtur ekspozitën "Penelopa dhe Ngazëllimi Femëror". Nga ana tjetër, artistja ka realizuar vete dizenjon e këtyre veprave, por anën teknike, pra qepjen e tyre ia ka besuar një grupi grash te papuna, si për te përligjur ngazëllimin femëror ne titull te ekspozitës. Sipas Natasha Beges, arti i tekstilit është multidimensional, ndaj copërat qëndrojnë edhe ne tavolina, krevate apo dysheme.It is known as a painter and poet, but this time Natasha Bega has decided to express in another genus! It comes to works of art realized in textile, namely 23 such that it has exhibited in the Gallery "Zenit". But although apparently not common, these debris have messages, at least so says Natasha who has called the exhibition "Women Penelope and excitement." On the other hand, artist himself has made ​​the design of these works, but the technical side, then sewing them has entrusted a group of unemployed women, as to justify female excitement in the title of the exhibition. By Natasha Beges, textile art is multidimensional, so the debris remain on the table, bed or floor.